?

Log in

 
 
18 April 2013 @ 11:08 pm
בין ארץ מצריים לארץ כנען  
פרשת השבוע מציינת את האיסור המפורסם "כְּמַעֲשֵׂה אֶרֶץ מִצְרַיִם אֲשֶׁר יְשַׁבְתֶּם בָּהּ לֹא תַעֲשׂוּ וּכְמַעֲשֵׂה אֶרֶץ כְּנַעַן אֲשֶׁר אֲנִי מֵבִיא אֶתְכֶם שָׁמָּה לֹא תַעֲשׂוּ וּבְחֻקֹּתֵיהֶם לֹא תֵלֵכוּ".
רש"י מציין שהן מנהגי מצריים והן מנהגי כנען היו הגרועים במנהגים.
הרמב"ן מרחיב ומזכיר את המדרש שאלה ואלה היו שטופים בעריות.
ראב"ע מסביר שהתועבות נעשו להם לחוק - לאמור דבר שאפילו הסבר אין לו.

אלה שאחרי שהבנו את מהות הפסוק עדיין אפשר לשאול מה בין אלה לאלה.
ועוד תתעצם השאלה מדוע לאחר חטא העגל העלה משה שאם לא יכבשו בנ"י את ארץ כנען יתחלל שם שמיים ויגידו שהקב"ה לא היה מסוגל להביא להם את הארץ שהבטיח. איך יגידו כך אחרי שהאימפריה הגדולה של הימים ההם, שאף לפרקים שלטה בכנען, נשברה בתהליך יצירת מצריים ?

נראה לי שתשובה לכך אפשר למצוא בפירושו של רבי יהושוע העשיל מאפטא, ה"אוהב ישראל", לתחילת פרשת קדושים. באחד הניתוחים של הציווי
"קְדֹשִׁים תִּהְיוּ כִּי קָדוֹשׁ אֲנִי" הוא מתיחס לנבואת ישעיהו - "וַיִּגְבַּה יְהוָה צְבָאוֹת בַּמִּשְׁפָּט וְהָאֵל הַקָּדוֹשׁ נִקְדָּשׁ בִּצְדָקָה". יש להבדיל בין דרך הרוממות של הקב"ה שנעשית ע"י שיפוט ועונש לרשעים, להתקדשות שנעשית ע"י צמצום וצדקה. וכך גם אנו מצווים לזכור שנשמתינו מקורה בחלק האלוהי ומאידך לדעת להצטמצם כמו הבורא יתברך.

והנה, אף שמכלל הפרשנים ידוע שאין הבדל בין מעשי מצריים למעשי כנען, אולי אפשר להגיד שיש הבדל במניעים להם. המצרים באינספור מקומות במדרש מצטיירים כזחוחים ויהירים. מהדהת לדורות אמירת פרעה "מי ה'". בני כנען לעומתם באים ממידה של שפלות. לכן מידת הדין לא יכלה לשלוט בהם. שהרי בהתאם לכלל מידה כנגד מידה תתבצע מולם מידת הצדקה. אולם למעשה השפלות היתה רק דרך להתיר לעצמם את חוקי הזימה וכך הגיעו למעשה לאותם המנהגים השפלים של מצריים.
וכדי לא להגיע לא לאלה ולא לאלה נתן לנו האוהב ישראל גם כלים - דביקות בה' וזיכוך חלק האלוה בנשמה - וכך לא נגיע לשפלות כנען; ענוה וצמצום כמעשיו של הבורא - וכך לא נגיע ליהירות מצריים.
"
 
 
Current Music: אנא בכח